Afskaf licensen

En dansker lever i gennemsnit ca. 72 år.

En tredjedel af tiden – 24 år – ligger vi i vores seng og sover.

Det burde være velkendt for de fleste.

Hvad færre ved er, at

vi bruger otte år af vores levetid på at se fjernsyn!

Otte år. Ja, 18 timers tv om ugen bliver til noget i gennem et langt liv!

På den baggrund kan det måske virke rimeligt, at licensen har fået lov at stige og stige, og at der nu hvert år opkræves 4,3 mia. i licens.

Men nej, det er selvfølgelig ikke rimeligt!

Ud af de 4,3 mia. er de 865 mio. i øvrigt  moms. Moms af licens – det er vist hvad skatteministeren i sine helt unge dage ville have kaldt statskontrolleret bondefangeri!

DR og licens-systemet er løbet af sporet.

Teknisk uheld (igen!) DR er kørt af sporet

Konflikten mellem den afgående bestyrelsesformand og generaldirektør er kun toppen af isbjerget.

Problemet er, at licens reelt set er skat, at den er for høj, og at DR slet ikke laver, hvad de burde lave.

DR skal levere public service. Connie Hedegaard har i sin tid som studievært på DR2 på bedste vis demonstreret, hvad DR bør koncentrere sig om: Kvalitets-tv, som ikke fås bedre på andre kanaler.

Det er en sund konservativ grundholdning, at den enkelte skal have friheden til selv, at bestemme over sit liv. Det indbefatter selvfølgelig også retten til at bruge livet på at se fjernsyn. Det er også en sund konservativ grundholdning, at værne om det danske sprog og dansk kultur. Her er public service – f.eks. i form af en tv-serie som Krøniken – værdifuld.

Men quiz-, underholdnings-  og boligprogrammer, som kun laves for at holde seertallene oppe, er altså ikke det samme som public service. Derfor kan vi roligt slanke DR og sætte licensen ned.

97% af alle husstande har tv, farve-tv. Ja, jeg siger farve-tv – for sort/hvid licensen eksisterer endnu, selvom det ikke er praktisk muligt at købe et sort/hvid tv i en radioforretning i dag. Men ud af de 97%, som har tv, betaler kun 92% licens. Dermed udgør licenssnyderiet ca. 250 mio. om året.

Det svarer til, at DR hvert år kunne producere en serie som Krøniken uden, at DR skulle opkræve mere i licens.

Pejlevognen

Derfor skal meldingen fra Landsrådet til Christiansborg være: Tag fat om nældens rod og få ryddet op i DR, når regeringsgrundlaget for den kommende valgperiode skal skrives:

  • Licensopkrævningen skal overføres til skattebilletten, så har vi ikke har snyd for en kvart milliard.
  • DR skal slankes, så de leverer public service. Og public service koster bestemt ikke 3.3 milliarder om året.
DR symboler for for mange kanaler...

Alle har glæde af, at der laves gode public-service programmer. Men ingen har glæde af et DR, som  er løbet løbsk. Det kræver mod at skabe sammenhæng. Lad os vise vi har modet og viljen til at tage fat. Lad os lave om på licenssystemet.Tak!

Note: Tale ved Det Konservative Folkepartis Landsråd den 22-10-2004

Afskaf licens og sort-kiggeri.

Hvorfor ikke sælge DR?

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ