Lad os afskaffe lukkeloven

Forslag på Det Konservative Folkepartis Landsrådsmøde 2003:

Afskaf lukkeloven

 ”Vi ønsker at gøre Danmark til verdens bedste land. Et Danmark, hvor den flittige og stræbsomme belønnes.”

Tiden er løbet fra lukkeloven

Tiden er løbet fra forestillingen om, at vi fra samfundets side kan millimeter-regulere alting. Millimeter-demokrati er en socialdemokratisk model. Det Konservative Folkeparti ønsker et samfund, hvor borgere og virksomheder ved deres frie valg har indflydelse på deres liv og ikke detailreguleres unødigt. Berøringsangsten overfor at lade folk bestemme selv er ukonservativt og utidssvarende.

Der findes naturligvis eksempler på, at lukkeloven er hensigtsmæssig – og endnu flere eksempler på, at den er uhensigtsmæssig. Men der er ikke noget generelt rationale, som kan motivere og begrunde lukkeloven i dens nuværende form. Tværtimod er der set med konservative øjne en række generelle problemer ved lukkeloven:

Lukkeloven straffer de flittige og stræbsomme

Særligt de, som gør en ekstra indsats, som rækker udover 37,5 timer/uge er ramt af lukkeloven.

Lukkeloven blokerer for, at de erhvervsdrivende kan indrette deres åbningstider, så de muliggør en ekstra indsats fra de erhvervsaktive. Derfor gør lukkeloven på samme måde som de høje marginalskatter det mindre attraktivt at yde en ekstra indsats.

Ved at afskaffe lukkeloven åbnes derimod op for, at forretningerne kan holde åbent i de erhvervsaktives fritid.

Lukkeloven belaster familierne

Det er en myte, at lukkeloven sikrer familierne fred og ro. Tværtimod belaster lukkeloven børnefamilierne, når der i hast må købes ind på vej hjem fra institutionen eller lørdag formiddag. Konsekvensen af at tvinge butikkerne til at holde lukket søndag er altså, at vi alle køber ind på én gang – oftest på vej fra arbejde.

Det stresser familierne, at der kun er få timer efter arbejde og lørdagen til indkøb. Dertil kommer, at flextid i dag er vidt udbredt, og at den normale arbejdstid derfor ikke længere svarer til butikkernes åbningstider. Ved at ophæve lukkeloven kan åbningstiderne indrettes, så indkøb kan ske mere afslappet.

Lukkeloven er bureaukratisk

Lukkeloven er unødigt bureaukrati, som belaster de erhvervsdrivende. Selve loven (Lov om butikstid) består af tyve paragraffer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning i fortolkningen af blot en enkelt paragraf i lukkeloven (§ 6) fylder 35 punkter. Dermed er lukkeloven blot én af de mange love, som hver dag er en byrde for dansk erhvervsliv.

Denne byrde opvejes ikke af nogle fordele for hverken borgerne eller erhvervslivet. Hvert år anvendes mange timer på at fortolke og kontrollere loven. Det er unødigt bureaukrati, som koster skatteborgerne penge og giver et unødigt offentligt ressourcetræk.

F.eks. bør politiets ressourcer anvendes til relevante politiopgaver – at opklare, bekæmpe og forebygge kriminalitet – i stedet for at kontrollere, om købmænd overskrider § 8 stk. 1 i Lov om butikstid, og sælger alkohol med mere end 2,8 pct. volumen efter kl. 20.00.

Lad borgerne og de handlende selv bestemme

Det er ikke en samfundsopgave, at fastlægge hvornår borgerne skal gøre deres indkøb. Det bør bestemmes af, hvornår borgerne vil handle, og hvornår de handlende vil holde deres forretninger åbent. 

Ved den kommende revision af Lov om butikstid i folketingsåret 2004-2005 skal Det Konservative Folkeparti derfor arbejde for, at lukkeloven afskaffes.

Østerbrokredsen (10. kreds Kbh.)

Shopping cart
Photo: Pixabay

Læs Artikler & debatindlæg.

Læs Citater.
Læs mere: Politik-udvikling
Afskaf lukkeloven. Læs Vejledning for lukkelovs-lobbyister
33 år i politik: Politik, Politikudvikling, Konservativ