Styr på økonomien

Beregning
Foto: Pixabay

Allerøds økonomi er et tilbagevendende tema i den lokalpolitiske debat i Allerød. Konservative har både da vi havde borgmesterposten og også efter Venstre har “lånt” den været klar konsekvent styring (f.eks. ved “omkostningsstop” når det har været nødvendigt). Det er desværre ikke tilfældet i dag (2023). Derfor er Allerøds kassebeholdning katastrofalt lav. Jeg håber man inddrager konservative så kursen mod katastrofen bliver lagt om.

Der er styr på økonomien i Allerød

På byrådsmødet i maj godkendte byrådet enstemmigt Allerøds 2008-regnskab, som viser et overskud på 45,8 mio. kr. Overskuddet afspejler, at der er styr på driften og at det er lykkedes at gennemføre fornuftige grundsalg (bl.a. salg af jord til Widex) som investeres i vores kommune (f.eks. Lyngehal 2 og fodboldanlæg).

Blovstrødslisten stiller spørgsmål ved stabiliteten i kommunens økonomi og mener ”vi har vundet i lotteriet”. Det er ikke korrekt. Når Allerød præsterer et positivt resultat skyldes det ikke held, men dygtig, konservativ ledelse.

Venstre benyttede Blovstrødslistens spørgsmål til at påstå, at uden jordsalg ville Allerød være tæt på at blive sat under administration. Det er ren vildledning af borgerne. Allerød er ikke i nærheden af at blive sat under administration og ville heller ikke have været det uden jordsalg. Vi sætter ikke projekter i gang før vi har pengene til dem.

Martin H. Wolffbrandt, Formand for Det Konservative Folkeparti i Allerød, Byrådskandidat