ØMU og euro handler ikke kun om økonomi

Debatten om det monetære samarbejde i EU (ØMU-en) er blusset op igen. Efterhånden som vi nærmer os 1. januar 1999, hvor den fælles mønt (euroen) indføres i deltagerlandene bliver det mere og mere nærliggende at spørge: Hvornår skal Danmark med?

Mønter
Foto: Pixabay

Med start-datoen så tæt på er vi også nærmere ved det tidspunkt, hvor vi får svar på om den usikkerhed, som en del økonomer har givet udtryk for omkring den fælles mønt, er begrundet eller ubegrundet. Indtil videre synes samarbejdet ret stabilt til trods for betydelige rystelser i verdensøkonomien.

Det er i sådan et økonomisk stormvejr, at ØMU-samarbejdet virkelig skal stå sin prøve. Og således bliver der fra starten lejlighed til at afprøve, hvordan systemet virker, når det virkeligt er under pres.

En væsentlig del af debatten om euroen har naturligt nok koncentreret sig ved de økonomiske fordele og ulemper ved at indgå i et bindende valuta-samarbejde med fælles mønt (ØMU). Men det er ikke kun økonomi-argumenter som har betydning, når det glæder ØMU-en. Valutasamarbejdet handler nemlig ikke alene om økonomi. Det handler også om politik.

Europe
Foto: Pixabay

Hvis man har et ønske om et Europa, som er knyttet tæt sammen i et forpligtende politisk samarbejde, så er det ikke noget dårligt udgangspunkt, at man også koordinerer den økonomiske politik. En fælles mønt vil binde Europa sammen, hvilket også Danmark har stor interesse i.

Derfor handler snak om

ØMU og euro ikke kun om økonomi.

Den handler også om, at holde fast i og skabe grundlag for et tæt politisk samarbejde, som hele Europa har gavn af.

Mere om Europa

Konservative og Europa

Europa: EU og fornuften mod følelser

Martin H. Wolffbrandt. Politik, Politikudvikling, Konservativ