Allerød: Konservative har grønne ambitioner

konservative input til budget 2019 i Allerød:

Lade-standere til el-biler og fredninger

Det Konse0rvative Folkeparti har grønne ambitioner på Allerøds vegne. Derfor er der i det konservative input til budget 2019 markante grønne forslag. Forslagene understøtter visionen ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” (visionen som har kostet 600.000,- kr. i konsulent-assistance at få udarbejdet og som blev vedtaget i byrådet i starten af 2019).

Et vigtigt omdrejningspunkt i visionen er at Allerød er – og skal blive ved at være – en grøn kommune.

Grønne ambitioner i Det konservative budget-input (budget 2019):

Grønne områder og natur: Vi vil gerne have grønne områder der bliver prioriteret og får lov til at udvikle sig uden indblanding fra mennesker: kr. 100.000  

Ladestandere til el-biler (anlæg):

El-bil opladning
Foto: Pixabay

2 mio. kr. (50-100 standere á 10-30.000,- kr.). Ladestandere til almennyttige+lejeboliger+ansatte i kommunen/på offentlige institutioner. 

Hvis ambitionen om at nå 1.000.000 el-biler skal blive virkelighed inden 2030 er det nødvendigt vi som kommune går i spidsen for at nå målet. Målt i ’hele træskolængder’ udgør Allerød 0,5% af Danmark. Hvis ambitionen om 1 mio. el-biler bliver realiseret vil vi måske skulle have 5.000 el-biler i Allerød. Selvom vi får en mindre ambitiøs regering er der ingen tvivl om at antallet af el-biler i fremtiden bliver højt medmindre der findes andre klimavenlige transportformer i fremtiden.

Fredninger:

Fredning af området ved Blovstrød Teglværk vil være naturligt, området ligger ikke langt fra den nye del af Blovstrød ved Drabæk Huse.

Fredning af området mellem Sortemosevej og Nymøllevej

Både Socialdemokratiet og Venstre har med tidligere haft forslag eller fokus på disse områder. Derfor håber jeg forslagene om fredning kan blive virkelighed.

Som det fremgår af forslagene har konservative grønne ambitioner på palletten. Forhåbentlig kan de blive til virkelighed i budgetprocessen.

Foto: Skov
Foto: Pixabay

Det fortjener Allerød.

Læs mere:

Grønne ambitioner: Allerød skal være en grøn kommune

Læs Artikler & Debatindlæg

Læs om Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt: Politik, Politik-udvikling, Konservativ