Konservativt program: Holdning – og handling

Med jævne laver Det Konservative Folkeparti et konservativt program. Efter mange år i konservative kan jeg med glæde konstater, at det er et udtryk for vi følger med tiden, men der er ingen slinger i valsen: Vi går stadigvæk in for skattelettelser, strengere straffe og vil værne om natur og miljø. Sådan er det også med Konservativt Program anno 2000 som jeg holdt tale om på Landsrådsmødet:

Konservativt program. Tale på landsrådsmødet den 4. november 2000:

Konservativt program: Holdning og handling

Fornuft og fornyelse er et holdningsprogram. Det er vores program. Derfor er det også vores opgave, at programmet bliver mere end en parentes fra landsmødet i 2000.

Devisen må være enkel: Ingen holdning uden handling – og ingen handling uden holdning. Når weekenden er forbi, skal programmet udmøntes i konkret politik og forståelige budskaber.

Og hvis man koger det ned, er der masser af konkret politik i programmet:

Mønter
Foto: Pixabay

Skatten skal ned. Det høje skattetryk fratager danskerne frihed og handlemuligheder. Vi har for længst passeret grænsen mellem, hvad der bør være fælles og hvad der bør overlades til den enkelte. Et skattestop er ikke nok!

Amterne skal nedlægges, så vi kan få et effektivt sundhedsvæsen. Det er for slapt, at vi sakker bagud på sundhedsområdet i forhold til andre lande, som vi normalt sammenligner os med. Vi skal stille krav om høj kvalitet og valgmuligheder.

Straffen for lovbrydere skal strammes. Lov er lov, og lov skal holdes. Vi skal vi have højere straffe for f.eks. grov vold og berigelseskriminalitet. Vi sætter hensynet til offeret og ikke gerningsmanden højest.

Det er konservativt at sige ja til Europa. De fire forbehold skal væk. Vi skal være med 100% og aktivt gå ind i at sikre fremtidens EU baseres på demokrati og fri markedsøkonomi.

Konservativt program: Vi vil have et bedre miljø.

Vi vedkender os et ansvar for også for de kommende generationer. Men vi hopper ikke på den socialdemokratiske/socialistiske limpind, hvor miljøet bruges som alibi for nye afgifter, som kun er skabt for at kradse flere skatter ind.

Kvaliteten af de danske uddannelser skal hæves. Vi kræver lige og fri adgang til kvalificerede kandidater til videregående uddannelser. Til gengæld må samfundet kunne sætte grænser for, hvor mange kandidater vi har brug for på et specialområde. Der skal fokus på kvalitet i folkeskolen hvor kernefag som dansk og regning skal styrkes.

Det skal kunne betale sig at arbejde. Man skal yde, før man kan nyde. Derfor går vi ind for arbejde frem for passivering. Det skal altid – altid – kunne betale sig at arbejde, frem for at modtage en social ydelse.

Ingen holdning uden handling. I Det Konservative Folkepart står vi for fornuft og fornyelse. Og vi gør det godt. Faktisk er vi ikke så ringe endda til at sætte den politiske dagsorden. Bendt og Co. Gør det brandgodt!

Tak.

Note: Om det konservativt program: Talen var et indlæg i debatten om Det Konservative Folkeparti’s nye holdningsprogram. Konservativt program: “Fornuft og fornyelse”.

Læs mere om 33 år i politik på siden Politik, Politikudvikling, Konservativ
Vedtaget på Det Konservative Folkepartis landsråd: Sæt skatten ned
Konservative og Europa: Det er konservativt at sige ja til Europa