Hvem bestemmer musikken?

Man siger, at ”den, der betaler musikken, bestemmer også hvad der skal spilles”. Allerød er en god, konservativ kommune. Vores bidrag til den kommunale udligning udgør i år 225 mio. kr. Så man kunne måske tro at Allerød Musikskole – som er en ganske god én af slagsen – er på uendelig turne i Jylland, hvor mange af udligningskronerne sendes over.

Foto:Pixabay

Men det er de nu ikke.Der har i pressen været polemik om, at Finansministeren i sin tid som Amtsborgmester i Frederiksborg Amt – vores gamle amt – kørte en del i taxa for skatteborgernes penge. Vi forventede han varetog vores interesser – at vi, der betalte, også bestemte ”musikken” – men det er heller ikke tilfældet. Vi konservative kommuner har fået en stor regning – den kommunale udligning – som tak for tilliden. Jeg tror i øvrigt roligt man kan afvise, at diskussionen om udligning bare er en diskussion om øst/vest eller om Jylland kontra Sjælland. Hvis ikke der var mange Venstre-kommuner i Jylland er det tvivlsomt om det lige var dér udligningskronerne blev sendt hen.Allerøds bidrag – 225 mio. i 2008 – svarer til at kommuneskatten kunne sættes ned med 5 %.

Den kommunale udligning er en trussel mod det kommunale selvstyre.

Fokus bliver flyttet fra borgerne og til sparerunder for at skaffe penge til et kommunalt udligningscirkus. Sparerunderne udmønter sig i lavere skat i de kommuner, der modtager vores penge. Efter min mening bør ingen kommune betale mere end 10 % af deres skatteindtægter til udligning.Allerød anbefaler et klart ja til indstilling nr. 5 om ændring af kommunaludligningen, så vi får en gennemsigtig, retfærdig model som får kommunerne til at udvikle en sund økonomi.Tak for ordet!

Note: Tale ved Det Konservative Folkepartis Landsråd den 27-09-2008

Læs mere om udligning.