Kommunal udligning: Hvem bestemmer musikken??

Kommunal udligning koster Allerød dyrt. Faktisk hele 3% i skat, dvs. uden kommunal udligning kunne skatten i Allerød være 3% lavere. Sagt på en anden måde: Allerød får ikke kommunal service for al den kommuneskat Allerød-borgerne betaler. De 3% går til service i andre kommuner! Det betyder at skattestoppet reelt er sat ud af kraft i Allerød og en del andre Nordsjællandske kommuner.

Læs mere om kommunal udligning og skattestoppet i Nordsjælland.

Hovedsiden om politik, politikudvikling, konservativ,

Kommunal udligning. Man siger, at:

”den, der betaler musikken, bestemmer også hvad der skal spilles”.

Allerød er en god, konservativ kommune. Vores bidrag til kommunal udligning udgør i år 225 mio. kr. Så man kunne måske tro at Allerød Musikskole – som er en ganske god én af slagsen – er på uendelig turne i Jylland, hvor mange af udligningskronerne sendes over.

Musik-tegning.

Men det er de nu ikke.Der har i pressen været polemik om, at Finansministeren i sin tid som Amtsborgmester i Frederiksborg Amt – vores gamle amt – kørte en del i taxa for skatteborgernes penge. Vi forventede han varetog vores interesser – at vi, der betalte, også bestemte ”musikken” – men det er heller ikke tilfældet.

Vi konservative kommuner har fået en stor regning – den kommunale udligning – som tak for tilliden. Jeg tror i øvrigt roligt man kan afvise, at diskussionen om udligning bare er en diskussion om øst/vest eller om Jylland kontra Sjælland.

Hvis ikke der var mange Venstre-kommuner i Jylland er det tvivlsomt om det lige var dér udligningskronerne blev sendt hen.

Allerøds bidrag – 225 mio. i 2008 – svarer til at kommuneskatten kunne sættes ned med 5 %.

Kommunal udligning er en trussel mod det kommunale selvstyre.

Fokus bliver flyttet fra borgerne og til sparerunder for at skaffe penge til et kommunalt udligningscirkus. Sparerunderne udmønter sig i lavere skat i de kommuner, der modtager vores penge. Efter min mening bør ingen kommune betale mere end 10 % af deres skatteindtægter til udligning.Allerød anbefaler et klart ja til indstilling nr. 5 om ændring af kommunal udligning, så vi får en gennemsigtig, retfærdig model som får kommunerne til at udvikle en sund økonomi.

Tak for ordet!

Note: Tale om kommunal udligning ved Det Konservative Folkepartis Landsråd den 27-09-2008

Læs mere om udligning.
Urimeligt udlignings-cirkus: Om udligning & skat.
Om Kommunal udligning og 9.300 juletræer