Juletid til Fredning af Bastrup Nord

Frederiksborg Amts Avis har med gode artikler dækket fredning af Bastrup Nord. Det er længe siden vi med stort flertal vedtog fredningen i Allerød byråd.

Danmarks Naturfredningsforening støtter fredningen. Lodsejerforeningen Bastrup Nord støtter fredning af Bastrup Nord. Nu behandles sagen i Fredningsnævnet. Desværre er timeglasset ved at rinde ud. Jeg håber dette debatindlæg krydser en positiv tilbagemelding fra nævnet. Den 19. december falder forslaget hvis ikke der træffes en afgørelse eller der træffes beslutning om at forlænge sagsbehandlingstiden.

Naturen i området er unik.

Vi kan – som det fremgår af en af artiklerne –

ikke blive ved med at drive rovdrift på naturen.

Derfor er det tid til Fredning af Bastrup Nord

Jule_himmel

Den eneste modstand mod fredningen handler så vidt jeg kan se om kroner og ører. Det kan være fristende at tage en del ud af fredningen fordi et område (området ved Stålhøjgård) kan bruges til råstofindvinding.

Her skal man være opmærksom på at fredningssagen er rejst fordi der i området er fantastisk natur (ikke for at forhindre ”råstofindvinding”, råstoffet er i øvrigt grus). Derfor bør man inden man tager en forkert beslutning om fredningen spole tilbage til start og gøre sig klart hvilket fantastisk område der er tale om.

Jeg håber dette debatindlæg krydser en positiv tilbagemelding fra Fredningsnævnet.

Hvis fredningen af Bastrup Nord bliver virkelighed vil det være en fantastisk julegave til alle brugere af området. Det er juletid og tid til fredning af Bastrup Nord.

Bragt i Frederiksborg Amts Avis 2021

Allerød skal forblive en grøn kommune.

Læs flere Artikler & Debatindlæg.

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ

Note: Vi er langt inde i 2023. Mig bekendt har fredningsnævnet fortsat ikke taget stilling til fredningen. Det vil være en god idé at få fredningen iværksat inden den bliver en varm kartoffel.