Luk hashklubber: Kamp mod hashklubber

Mit synspunkt “luk hashklubber” holder stadigvæk 😉 . Østerbro har et problem. På en række adresser drives såkaldte hash-klubber, hvor man som i en anden butik kan gå lige ind fra gaden og købe hash. Ikke mindst unge mennesker med sociale problemer tiltrækkes af klubberne, og herfra er vejen til kriminalitet og stofmisbrug desværre ikke lang.

Politibiler

For én af klubbernes vedkommende er situationen særlig grotesk.

Hashklubben “Vandpumpen” har gennem en årrække været støttet af Københavns Kommune. En lang række henvendelser fra politiet om problemet gjorde desværre ikke indtryk på Jens Kramer Mikkelsens København. Men nu, hvor sagen har været omtalt i offentligheden, har man fået travlt med at føre fogedsag, så “Vandpumpen” kan jævnes med jorden, som det bombastisk er formuleret.

Det er udmærket. Men det skal ikke blive en sovepude, for problemerne er langt mere omfattende. I bydelsrådets social- og beskæftigelsesudvalg har vi netop diskuteret hashklubberne, og har i enighed truffet beslutning om de første skridt, som skal bidrage til at stække dem:

  • Vi retter henvendelse til politiet om en øget og koordineret indsats mod hash-klubberne.
  • Vi tilskriver udlejere af lokaler til hash-klubber, og opfordrer dem til opsige lejemålene, så de må flytte.
  • Vi indskærper skolerne deres indberetningspligt, så de sociale myndigheder hurtigere bliver opmærksomme på potentielle unge hashklub-kunder.
  • Vi undersøger mulighederne for målrettede tilbud til unge, som ikke fungerer i deres ungdomsklub (det er ofte, når de unge ryger ud af undgomsklubben, de opsøger hashklub-miljøet).
  • Vi opprioriterer i forbindelse med bydelens ungdomskommuneforsøg den forebyggende indsats overfor børn og unge.
Cannabis smoke
studio shoot with model simulating smoking pot with a pipe in a dark high contrast image

Det bliver et langt, sejt træk at få hashklubberne lukket.

De ovennævnte initiativer vil forhåbentlig bidrage til, at det lykkes. Den koordinerede indsats mellem socialvæsen og politi vil gøre dagliglivet surt og besværligt for hash-klubberne. Og den øgede forebyggende indsats vil gøre hashklubbernes kundeunderlag mindre.

Dermed kan vi forhåbentlig stække – og til sidst lukke – hashklubberne.

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ