Klare erhvervspolitiske holdepunkter

Vi konservative vil videreudvikle Allerøds erhvervspolitik ved målrettet at bygge videre på de resultater, vi allerede har opnået i vores kommune.

Omdrejningspunkterne for den konservative

erhvervspolitik er enkle, klare og effektive

Honning-bi
Foto: Pixabay

Vi arbejder ud fra nogle få, klare holdepunkter:

  • Erhverv skaber arbejdspladser.
  • Vi skal gøre det attraktivt at drive virksomhed i Allerød ved at vi etablerer et Erhvervsråd og skaber én indgang for erhvervslivet til Allerød Kommune.
  • Vi skal drage fordel af, at der kan opnås synergi mellem kultur og erhvervsliv i Allerød. Det vil vi sikre ved at etablere et Erhvervsråd.
  • Vi vil etablere et Erhvervsråd så Allerød drager fordel af vores mange, forskelligartede aktiviteter

Det betyder, at konservativ erhvervspolitik fremadrettet ikke bare er ”mere af det samme”, men en videreudvikling, hvor vi fastholder det som allerede er en succes i dag.

Ved at etablere et Erhvervsråd sikrer vi får det fulde udbytte af de mange forskelligartede aktiviteter vi har i kommunen. Konservative har klare erhvervspolitiske holdepunkter. Dem vil vi bygge videre på.

Af


Martin H. Wolffbrandt, ”Blovstrøds Stemme” (K), 2013
Martin H. Wolffbrandt (K), 2013
Jørgen Johansen (2013)
Jørgen Johansen, Gruppeformand (K), 2013

Note: Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis, august 2013

Allerød Erhvervsservice (Erhvervsråd)