Konservative resultater

Konservative resultater siden sidste folketingsvalg

Konservative har modet til at skabe sammenhæng – og borgerlige resultater

Martin H. Wolffbrandt
Martin H. Wolffbrandt

Det Konservative Folkeparti har skabt flotte konservative resultater siden sidste folketingsvalg: Der er gennemført skattelettelser. Rets- og udlændingepolitikken er strammet. Amterne afskaffes, så der kun bliver to skatteudskrivende led.

Skattelettelser, en konsekvent retspolitik og afskaffelse af amterne er solide konservative mærkesager. Men der er fortsat vigtige opgaver for Det Konservative Folkeparti, så vi får konservative resultater i det nye folketing. Som antydet i overskriften er det vores opgave, at have modet til at skabe sammenhæng (vores nye slogan er ”Mod til at  skabe sammenhæng”) og borgerlige resultater (det tidligere slogan var ”Danmarks borgerlige parti”).

Honning-bi

Der er brug for et parti som vores, der har modet til at skabe sammenhæng. I slutningen af 2005 kommer velfærdskommissionen med sine anbefalinger. Det kan allerede nu forudses, at den vil adressere de store udfordringer, der vil følge af den ændrede befolkningssammensætning de næste årtier bringer.

Der bliver flere ældre og færre skatteborgere. Socialdemokratiet og Venstre holder reformpause. Det er en farlig kurs. I stedet bør det nøje overvejes, hvordan vi bedst indretter vores velfærdssamfund, så det er gearet til fremtidens udfordringer. Ændringer af eksempelvis efterløn og pensionsalder skal ske med mange års varsel og på en måde så det ikke berører dem, som står umiddelbart foran efterløns- eller pensionsalderen.

Et andet område, hvor vi siden sidste valg er blevet styrket og virkelig vil kunne sætte en vigtig konservativ dagsorden i den kommende valgperiode er på miljøområdet. Jeg tænker selvfølgelig på, at vi med Connie Hedegaard har fået en fremragende miljøminister, som nu også bliver medlem af den konservative folketingsgruppe. Det har hun prøvet før – og med stor succes! Det Konservative Folkeparti var med til at bære den første miljølovgivning igennem i folketinget. Med Connie har vi muligheden for igen at sætte dagsordenen på dette vigtige politikområde.

Mobile battery

Det er der fremtid i – både for Det Konservative Folkeparti og for Danmark. I den kommende valgperiode skal vi fastholde presset for, at der skabes borgerlige resultater. Vi skal have gennemført yderligere skattelettelser. Og her er det nødvendigt, at der sker reduktioner i top- og/eller mellemskatten. Ca. 40% af alle fuldtidsarbejdende betaler topskat.

Men topskatten udgør kun ca. 3% af statens skatteindtægter.

Man gør det altså mindre attraktivt for mange skatteborgere, at yde en ekstra indsats uden der kommer noget stort skatteprovenu ud af det. Skatten på arbejde skal sættes ned. Marginalskatten bør ikke være mere end højest 50% – det er trods alt  borgerne og ikke skattevæsenet, som laver arbejdet!.

Et andet område, hvor skatter og afgifter skal ændres er bilbeskatningen. Man skal tjene næsten 400.000,- kr. før skat for at kunne købe en lille, miljøvenlig bil til 175.000,- kr. Bilforhandleren får 65.000,- ved en sådan handel. De 335.000,- kr. er skatter og afgifter. Det er alt for meget. Derfor skal den nye, borgerlige regering tage fat i denne problemstilling straks efter valget.

Gave-uddeling

Under valgkampen har især Socialdemokratiet og Venstre haft travlt med at uddele gaver til vælgerne. Vi er garanten for konservative resultater og at den nye borgerlige regering fører borgerlig politik.

Der tegner sig interessante muligheder, hvis regeringen fremover har mulighed for flertal med såvel Det Radikale Venstre som med Dansk Folkeparti. Det vil gøre det vanskeligere for Venstre at afvise velfærdsreformer og skattelettelser, da man må forvente De Radikale vil søge indflydelse. Også derfor er det vigtigt vi får et godt resultat for Det Konservative Folkeparti på tirsdag, så vi fremover får gode konservative resultater.

Note: Konservative resultater: Artikel i medlemsbrev til Østerbrokredsen, februar 2005

Allerød i fremtiden: Allerød skal forblive en grøn kommune.

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ