Lad os selv råde over vores feriepenge

Mere om politik, politikudvikling, konservativ

I TV-avisen 21/6-96 handlede Pengemagasinet om Danmarks mærkværdige feriefondsystem. Et system, hvor lønmodtagerne må slås for at få deres egne feriepenge udbetalt, og hvor renterne af disse penge ødes væk til tvivlsomme turistprojekter.

Martin H. Wolffbrandt
Martin H. Wolffbrandt

Den tidligere konservative arbejdsminister Knud Erik Kirkegaard forsøgte at gøre noget ved problemet. Han havde set det forrykte i, at arbejdsmand Jensen ikke selv havde dispositionsret over sine feriepenge, og at de er overladt til det formynderiske Arbejdsmarkedets Feriefond. Den konservative minister blev hurtigt standset. LO brød sig ikke om, at man sådan rørte ved en af deres magtbastioner.

Både almindelige lønmodtagere og arbejdsgivere står uforstående over for dette bureaukrati, hvis eneste berettigelse er at stå som monument over socialdemokratiet og fagbevægelsen, når de er værst. Det er besværligt at få sine penge udbetalt, og renterne af indestående midler ser lønmodtagerne ikke skyggen af. I stedet går de til turistbranchen.

Man undres over, at en branche, der roses til skyerne for at klare sig strålende, skal subsidieres med danske lønmodtagermidler. Tag nu f.eks. Dansk Folkeferie. De har 11 feriecentre, der i år har fået 50 mio. kr. af Arbejdsmarkedets Feriefond. Ligeledes har de lånt 800 mio. kr. rente- og afdragsfrit! En helt igennem urimelig favorisering af en del af turistbranchen, der hvis forbrugerne vil bruge den, nok skal klare sig uden støtte.

At systemet ikke lader sig ændre, kan ikke overraske. Man flytter ikke sådan uden videre rundt på det gigantiske socialdemokratiske fondssystemtem. Det ville jo kræve nytænkning. Og det evner socialdemokrater og fagforeningsbosser ikke. Støtten til feriecentre og Dansk Folkeferie har nemlig haft sin berettigelse engang, nemlig da ferie var forbeholdt de velhavende, men i dag er ferie noget, alle har, og den almindelige lønmodtager har rigeligt med feriemuligheder. Hvorfor så lægge beslag på hans penge og give dem til Dansk Folkeferie og fantasifulde turistprojekter? Hvis vi lønmodtagere gerne vil benytte disse tilbud, får de jo pengene alligevel. Hvis ikke, har de slet ikke fortjent dem. Lad os dog selv bestemme, på hvilken konto vil vil have placeret vores feriepenge, og lad os selv beholde renteafkastet, så skal vi nok selv finde ud af, hvor og hvordan vil vil have vores feriepenge brugt.

Tiden er løbet fra det socialdemokratiske overformynderi.

Penge
Foto: Pixabay

Om holdning & handling