Nyrups skønmalerier

Poul Nyrup har udskrevet lynvalg. Uden hensyn til den vigtige EU-folkeafstemning til maj har han fastsat valgdatoen til den 11. marts. Det er beklageligt, at statsministeren åbenbart er indstillet på, at spille hasard med resultatet af folkeafstemningen ved at forsinke EU-debatten i yderligere tre uger. I stedet burde han være gået i spidsen for at sætte EU-debatten højt på dagsordenen.

Men nu er valget udskrevet, og med den ultra-korte valgkamp vil Nyrup undgå, at parolen “Det går jo godt i Danmark” bliver tilbagevist.

Vandfarver

Men går det nu så godt, som Nyrup siger?

  • Betalingsbalancen. I 1993 da regeringen kom til magten hed det, at der skal være overskud på betalinsgbalancen, så udlandsgælden er næsten væk i år 2000. Dengang var betalingsbalanceoverskuddet på ca. 30 mia. kr. I dag er det stort set spist op, og intet peger på, at gælden er betalt af ved årtusindskiftet.
  • Volden. Nyrup blæste forrige år i sin nytårstale til angreb mod voldskriminaliteten. “Vi vil ikke finde os i det. Vi vil den vold til livs.”, sagde han. Men hvad er der sket? Regeringens “stramning” har medført at i 40 ud af 7.800 voldssager er der sket en stramning af straffen. Det er en hån mod de mange voldsofre, at regeringen ikke har taget hårdere fat om problemet, og taget ofrenes parti, som man stillede i udsigt.
  • Ledigheden. Ledigheden har fra starten været udråbt som hovedtema af regeringen, og den er faktisk også faldet. Efter fem år med højkonjunktur er det lykkedes at nedbringe den reelle ledighed med 28.000. Det er bestemt ikke imponerende. Under højkonjunkturen i starten af firserne nedbragte Schlüter til sammenligning ledigheden med 63.000 personer. Regeringen slynger selvsagt om sig med langt højere tal, men de dækker over at titusindvis er sendt på orlovsordninger og dermed behændigt taget ud af ledighedsstatistikkerne.

De tre ovennævnte emner er blot eksempler. Der er langt flere områder, hvor Nyrup har svigtet. Derfor skal vi have en konservativ/borgerlig regering nu.

  • En regering, som kan forvalte landets økonomi på en ordentlig måde. Betalingsbalanceoverskuddet er jo stort set sat over styr.
  • En regering, som skaber rigtige jobs i den private sektor. Nyrup har “skaffet” 46.000 offentlige jobs, stigningen under Schlüter kun var på 17.000.
  • Og en regering, som vil sætte hårdt ind overfor den meningsløse vold.

Det går – desværre – ikke så godt, som Nyrup siger. Og på de områder, hvor det går godt, kunne det gå meget bedre. Nu er det op til vælgerne at skifte kurs:

Vælg en borgerlig regering den 11. marts!

Allerød i fremtiden: Allerød skal forblive en grøn kommune.

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ