Sæt skatten ned!

Mønter
Foto: Pixabay

Sæt skatten ned!

Sæt skatten ned: Selvfølgelig skal skatten sættes ned

Fremlæggelse af indstilling med temaet “sæt skatten ned” på landsrådsmødet 6.11.99:

50% er nok

Frokostpausen om onsdagen burde være noget særligt. Midt i ugen burde man kunne gå til kantinen velvidende, at efter frokost ville resten af ugens arbejde komme en selv til gode.

50% – en halv arbejdsuge – burde være nok til deling. Men sådan er det ikke. Ofte er det først sidst på onsdagen – og nogen gange endda først om torsdagen, man selv får udbytte af sin indsats.

Manglende valgfrihed

Danmark har verdensrekord i skattetryk. Et ganske kontant udtryk for, at det danske samfund har socialdemokratisk slagside. Det er så grelt, at også politikere, som ellers kalder sig borgerlige, stadigt oftere lader sig forføre til at føre gold system-politik.

Når Peter Brixtofte sender pensionisterne på ferie, er det et udtryk for fuldblods socialdemokratisme. I stedet for at sende folk på ferie burde han anstændigvis give dem en kontant skattelettelse, så de selv kan vælge, hvad deres skattekroner skal bruges til.

Hvorfor ikke lade folk vælge selv om de vil bruge deres penge på ferie, forbedre deres ejendom, være noget for deres børnebørn eller noget helt fjerde? Hver gang borgerne stilles overfor et såkaldt “tilbud” frarøver man dem reelt muligheden for at vælge selv.

Skadevirkninger

Den manglende valgfrihed er ukonservativ og skadelig. Skattetrykket sætter en stopper for al dynamik, giver samspilsproblemer og fremmer sort arbejde. Mange har taget konsekvensen og er flyttet til udlandet. Og flere vil følge efter, hvis ikke skattetrykket reduceres.

Verdensrekorden i skattetryk giver sig også udtryk i, at der presses på for flere offentlige ydelser. Hvor ofte hører man ikke synspunktet, “at det må være rimeligt det offentlige gør dit eller dat, når nu jeg har betalt høje skatter i årevis”? Der er ikke langt fra dét standpunkt til den gennemsocialdemokratiske og uophørlige kræven flere offentlige ydelser. I stedet skal kursen selvsagt lægges om med lavere skatter og mere valgfrihed til borgerne.

Vort budskab er derfor klart: Selvfølgelig skal skatten sættes ned! Derfor skal skattenedsættelser – som det er fremhævet i indstilling nr. 4 – være en del af regeringsgrundlaget for en kommende borgerlig regering med konservativ deltagelse. Punktum.

Det kan godt lade sig gøre.

Det Konservative Folkeparti sikrede afskaffelsen af formueskatten. Vi pressede på og fik gennemført reformer af dagpengesystemet, som trækker i den rigtige retning. Næste skridt er, at få afviklet mellemskatten. Hvis det skal lykkes, er der hårdt brug for os.

For vi konservative er efterhånden de sidste, der for alvor kæmper for at få skatten ned. Fremskridtspartiet har for længst opgivet den idé de startede på: Kravet om lavere skatter. Dansk Folkeparti kræver igen og igen højere offentlige udgifter, som de slet ikke kan anvise finansiering for. I Farum sender Venstre pensionisterne på skattebetalt ferie og på Christiansborg er V-ambitionerne neddroslet til et beskedent ønske om skattestop.

Vi er snart de eneste tilbage. Så meget desto mere er der grund til at holde fast. Det skal ikke være en naturlov, at Danmark skal have verdens højeste skattetryk. Derfor melder vi konservative klart ud med indstilling nr. 4, som jeg hermed anbefaler.

Sæt skatten ned: Selvfølgelig skal skatten ned!

Tak.

Beregning
Foto: Pixabay

Sæt skatten ned: Læs: Selvfølgelig skal skatten sættes ned

Sæt skatten ned: Læs: Afskaf topskatten