Stå fast, Straarup

SF, Enhedslisten og socialdemokratiet har udråbt Den Danske Bank til hovedskurk i Færø-sagen.

SF og Enhedslisten har efter års venten endelig fundet en sag, hvor de kan skyde på “storkapitalen” – ventetiden har sikkert været lang siden murens fald i 1989, hvor kommunismen reelt blev kasseret, som værende ubrugelig. Og socialdemokratiet har en åbenbar interesse i at aflede opmærksomheden fra finansminister Mogens Lykketoft og statsminister Poul Nyrup Rasmussens rolle i sagen.

Link til Danskebank

Danskebank logo

Selvom jeg er uenig, så er det forståeligt at SF og Enhedslisten benytter lejligheden til at pudse det ideologiske sølvtøj og skyde på kapitalen. Det måtte man vente – ikke mindst i et valgår. Socialdemokratiet har derimod har anlagt en farlig og uværdig kurs:

For det første skal det nu åbenbart være kotume, at regering og folketing uddeler næser til private virksomheder, som reelt ingen mulighed har for at imødegå kritikken. Folketinget har simpelthen gjort sig til overdommer, hvilket ikke er en fair fremgangsmåde.

Hvis man mener, at Den Danske Bank har gjort noget ulovligt, så må der lægges sag mod banken.

I den forbindelse er det i øvrigt værd at bemærke, at ifølge Berlingske Tidende 28.1, mener førende eksperter, at en sådan erstatsningssag sandsynligvis vil føre til pure frifindelse af banken. På den baggrund er den såkaldte “næse” til banken ikke mindre urimelig og uværdig.

Prisen for den nye praksis betales nu af Den Danske Banks aktionærer, som lider tab ved at bankens renomme skades. Her er det ikke kun storaktionærer, men også tusindvis af småsparere, som har en enkelt aktie eller to, der lider tab. Og det selvom, Den Danske Bank formentlig ikke har gjort noget ulovligt!

For det andet har statsminister Poul Nyrup Rasmussen nu afvist det tilbud om økonomisk kompensation, som Den Danske Bank har fremsat. Tilbuddet går ud på, at Den Danske Bank vil kompensere for den eventuelle forskel, der var på de to færøske bankers tab. Det forekommer ellers at være en rimelig fremgangsmøde. Men Nyrup siger nej, og mener bankens tilbud er for dårligt.

I dette spørgsmål ser Nyrup imidlertid ud til at have gjort regning uden vært. Den Danske Bank har nemlig ladet forstå, at der ikke kommer andre tilbud, førend de to banker er sammenlignet. Og dermed kan Nyrups afvisning reelt få den konsekvens, at der slet ingen kompensation bliver fra Den Danske Bank.

Det er ynkeligt, at regeringen nedlader sig til at beklikke Den Danske Banks renommé, uden at banken reelt har mulighed for at forsvare sig. Hvis man mener banken har gjort noget ulovligt, bør det prøves ved domsstolene og ikke afgøres i folketinget. Og det er tåbeligt, man blokerer for en mulig kompensation fra Den Danske Bank, som kan hjælpe til at fylde lidt i det enorme gælds-hul Færøerne har gravet.

Forhåbentlig lader Den Danske Bank sig ikke distrahere af urimelige “næser” og hetz fra folketingets flertal.

Det vil nemlig kun opildne SF, Enhedslisten og socialdemokratiet til at fortsætte den fejlagtige kurs. Med andre ord: Stå fast, Straarup!

Note: Læserbrev i Berlingske Tidende