Blovstrød udvikling med omtanke

Foto: Skov
Foto: Pixabay

Blovstrød udvikling, Blovstrød udvikling med omtanke.

At forandre for at bevare er en del af det konservative ’DNA’.

Vi vil bevare balancen mellem naturen og bymiljøerne. I disse år er vi i Allerød udfordret af ændringer i demografien (befolkningssammensætningen) – der bliver flere ældre og færre børn.

Planstrategien er en milepæl i hver byrådsperiode i alle Danmarks kommuner.

I 2015 vedtog vi planstrategien for Allerød hvor vi planlægger 1.600 boliger over de næste 12 år og dermed sikrer vores kernevelfærd fremadrettet ved at tage højde for de ændringer der sker i demografien. Allerød skal også fremover være en kommune hvor naturen og grønne kiler spiller en hovedrolle. Sådan er det i dag og sådan skal det også være fremover.

Et område hvor vi allerede nu ser den planlagte boligudbygning komme til udtryk er i den nye del af Blovstrød (første etape er Drabæk Huse) hvor vi  kombinerer en boligudbygning som sikrer vi også fremover kan levere kernevelfærd med at der bygges i respekt for naturen og på en måde hvor naturen kommer til at spille en hovedrolle. De fleste af de nye boliger er ejerboliger.

Det er Blovstrød udvikling med omtanke.

Processen frem mod vedtagelsen af rammelokalplanen har været konstruktiv og præget af et bredt samarbejde. Eksempler: Vi har reduceret den maksimalt tilladte byggehøjde fra 11til 8,5 meter. I Teknik- & Planudvalget (TPU) var vi enige om at lægge pres på, så der blev fundet en løsning hvor støjen fra NEFF bliver dæmpet ved kilden. På den måde kommer der ingen skæmmende støjvold i det nye område.

20 ud af 21 byrådsmedlemmer stemte for rammelokalplanen så der er bred opbakning til planen, der giver rammerne for boligudbygningen som betyder:

En Blovstrød udvikling, hvor vi kan byde de mange nye borgere velkommen og ikke mindst at elevgrundlaget for Blovstrød Skole er sikret.

Martin H. Wolffbrandt, ”Blovstrøds Stemme”, Medlem af Allerød Byråd (C), Skovmarken 12, Blovstrød

Læs mere om at Allerød skal blive ved at være en grøn kommune.

Læs mere om: Blovstrød

Martin H. Wolffbrandt
Martin H. Wolffbrandt. Foto: Carsten Lundager