Ændring af kommunal udligning

skal i regeringsgrundlaget for den nye regering

Læs mere om udligning:

9.300 juletræer fyldt med tusindkronesedler

Allerøds bidrag til udligningen bliver større og større.

2020: Borgmester roser udligningsaftale.

Den seneste valgperiode har vist, at Det Konservative Folkeparti er det eneste parti, som vil kæmpe Nordsjællands sag i folketinget. En stribe Venstre-ministre (Lars Løkke Rasmussen, Claus Hjort Frederiksen og Thor Petersen), der alle er valgt i Nordsjælland, har sammen med Dansk Folkeparti undsagt deres lokalområder og med den kommunale udligningsordning skabt en tidsindstillet bombe under de Nordsjællandske kommuners økonomi og det kommunale selvstyre.

Tiden løber ud - udligning

Med kommunalreformen blev antallet af kommuner i Danmark reduceret væsentligt, så der i dag er 98 økonomisk bæredygtige kommuner. Dermed reduceres behovet for kommunal udligning. Kommunal udligning giver god mening, når der er stor forskel på kommunernes størrelse og økonomi. I den situation er der behov for at lave udligning, så sammenhængskraften bevares. Efter kommunalreformen er situationen en anden. Grundlaget for stor udligning fra øst til vest er ikke længere til stede. Fakta er at:

  • Skatten sættes op i Nordsjællandske kommuner, som betaler udligning til jyske kommuner, der så sætter skatten ned. Dermed sættes skattestoppet reelt ud af kraft i Nordsjælland, som ikke har nogen glæde af, at skatten i Danmark samlet holdes i ro.
  • Allerød, som har 23.000 indbyggere skal i 2008 betale 230 mio. i kommunal udligning. 10.000,- kr. pr. borger i udligning er selvfølgelig skudt helt ved siden af.
  • Den kommunale udligning udgør en så stor del af de kommunale budgetter, at den er blevet en trussel mod det kommunale selvstyre. Den del af den kommunale økonomi, som ikke er styret fra Christiansborg, bliver mindre og mindre.
  • De Nordsjællandske familier er i forvejen hårdt belastet af høje boligpriser og topskat.
  • I Nordsjælland er der dårligere ”velfærdsel” fordi der bygges motorveje i Jylland, hvor trafiktætheden er lav, i stedet for at løse trafikproblemerne i hovedstadsområdet.

Når resultatet af folketingsvalget er gjort op ser vi frem til, at de nyvalgte repræsentanter fra Nordsjælland følger op på kommunalreformen ved at give den kommunale udligningsordning et grundigt ”serviceeftersyn”:

  • En kommunes bidrag til kommunal udligning bør aldrig udgøre mere end 2 skattepoint. Hvis bidraget er mere end 2% svarer det i de fleste kommuner til, at mere end 10% af kommuneskatten slet ikke går til kommunen selv, men blot ’afleveres’ til andre.
  • En kommune, der skal betale kommunal udligning, skal være ’rigere’ end de kommuner den bidrager til. 

Vi anbefaler, at en reform af den kommunale udligning skrives ind i regeringsgrundlaget for en ny regering. Forudsætningen for at det sker, er at vælgerne i Nordsjælland stemmer konservativt.

Ellers vil strømmen af penge mod vest givetvis fortsætte.

Af

Erik Lund , 1ste viceborgmester i Allerød

Erik Lund

Martin H. Wolffbrandt , formand for Det Konservative Folkeparti i Allerød

Udligning Wolffbrandt, 2007 picture

Note: Bragt i Erhvervsbladet i november 2007  

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ