Politik-udvikling

33 år med konservativ politikudvikling…

Link til taler som en del af politik-udvikling

skar Taler juletræ banner

Politiske forslag:

Det Konservative Folkepartis europapolitik, som den blev vedtaget på det konservative landsrådsmøde i efteråret 1997 på initiativ fra 11. kreds, hvor jeg var folketingskandidat.

Europe

Et andet eksempel på konservativ politik-udvikling er Det Konservative Folkepartis holdning til udlicitering, som blev vedtaget på landsrådsmødet i efteråret 1998 efter forslag fra 11. kreds, hvor jeg var folketingskandidat.

Det Konservative Folkeparti skal kræve, at en politik for skattenedsættelser skal være en del af regeringsgrundlaget for en kommende borgerlig regering. Vedtaget sammen med et andet forslag, som også fastslår, at skatten skal ned.

Skat logo

Det Konservative Folkeparti havde tidligere været for lukkeloven, indtil vi stillede forslag og der der blev lavet konservativ politik-udvikling på området .Med forslaget, som blev vedtaget i en ændret form, afskaffes lukkeloven reelt – der arbejdes for en fuld liberalisering (afskaffelse) af lukkeloven.

Indkøbsvogn

33 år med konservativ politik-udvikling…

Som medlem af Det Konservative Folkeparti har jeg været optaget af konservativ politik-udvikling. Både mere overordnede temaer, f.eks. med indstillingen Ja til Europa, som blev vedtaget af Det Konservative Folkepartis landsråd (partiets højeste myndighed). Jeg har også været optaget af temaer under overskriften “når politik bliver konkret”. Her har jeg bl.a. arbejdet for en afskaffelse af lukkeloven. Forlaget afskaf lukkeloven blev også vedtaget af landsrådet.

I dag (2023) er jeg med i en af baggrundsgrupperne som arbejder med politik-udvikling i Det Konservative Folkeparti. Planen er, at det samlede arbejde i baggrundsgrupperne fører frem til en opdateret version af partiprogrammet. Vi står på et solidt, konservativt fundament. Det vil overraske mig, hvis der kommer revolutioner. Programmet vil givetvis adressere de nye udfordringer vi som samfund står over for.

Læs debatindlæg.

Martin H. Wolffbrandt: Politik, konservativ politik-udvikling, konservativ