Blovstrød Skole har brug for at få vedligeholdt sine bygninger

Af Martin H. Wolffbrandt

»Grundlaget for Blovstrød Skole er genskabt«

, står der i budgetforliget, som er indgået af et mindretal. Det er positivt, at budgetforligspartierne anerkender, at beslutningerne om udbygning af Blovstrød (truffet under det tidligere byråd, da det havde Konservativ ledelse) sikrer elevgrundlaget for Blovstrød Skole. Det er en væsentlig pointe. Enhver snak om skolelukning er væk.

Desværre indeholder budgetforliget også en besparelse på 1 million kroner på bygningsvedligehold.

Det kan ramme skolerne. Blovstrød Skole er allerede ramt af problemer med indeklimaet. Da det var varmt, måtte en del af undervisningen gennemføres udendørs. Indeklimaet var ikke i orden for hverken elever eller lærere. Det var ikke et enkeltstående tilfælde på grund af sommervarme. Nej, ventilationen kan simpelthen ikke følge med, så elever og lærere har et ordentligt arbejdsmiljø.

Der har også været rotter i skolekøkkenet.

Det er rigtig godt, Blovstrød Skole kom tilbage på sporet. Det skyldes, at byrådet udviste rettidig omhu. Der ligger en opgave forude for byrådet med at sikre, at den gode kurs bliver fastholdt, og tingene ikke kører af sporet.

Marti H. Wolffbrandt, Blovstrøds Stemme, 2017

Note: Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis 22. oktober 2019

Note: En god, lokal skole er afgørende for lokalområderne.

Det gælder også i Blovstrød, hvor næsten alle familier har mødt skolen enten som barn, forældre, bedsteforældre (eller flere af disse). Blovstrød Skole lægger også lokaler til borgermøder, valg (Kommunevalg, Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg, ældrerådsvalg osv.).

Alle borgere i Blovstrød møder Blovstrød Skole.

Blovstrød Skole Anno 1938

Derfor har jeg i mit politiske virke arbejdet for at sikre vi i Blovstrød kunne fastholde at have Blovstrød Skole. Her har det været væsentligt at sikre der var elevgrundlag for skolen. På et tidspunkt, hvor elevgrundlaget til Blovstrød Skole var for lavt (og etableringen af den nye del af Blovstrød ikke var sket) var der fare for at skolen blev “delt” så udskolingen blev slået sammen med en anden skole og kun indskolingen blev bevaret i Blovstrød. Det ville efter min mening blive begyndelsen til enden for Blovstrød Skole. Sådan gik det heldigvis ikke. Nu er kunsten at få udbygget Blovstrød Skole i et tempo, som modsvarer befolkningsudviklingen.

Mere om Blovstrød

Debatindlæg

Hovedsiden – 33 år i politik, debatindlæg og politikudvikling