Tak for at slå fast: Pilen peger på os alle

Danmarks sundhedsvæsen er under pres. Jeg ser meget frem til onsdag næste uge hvor Patientforeningen holder “gå-hjem” nøde.

Patientforeningen har inviteret Jesper Fisker t(fmd. for sunheds-strukturkommissionen) som fortæller om om Sundheds-strukturkommissionens arbejde og specielt hvordan kommissionen inddrager patienter mhp. at sikre at patientrettigheder overholdes.
Set i lyset af at der i fremtiden nok vil være færre ressourcer per indbygger til velfærd og sundhed, vil
vi også gerne høre, om sundhedsfremme og forebyggelse endeligt tages alvorlig – og hvordan det
skal inkorporeres i vores sundhedsstruktur. Derfor har vi inviteret Mathilde Powers, MF for
Socialdemokratiet, som netop har arbejdet fagligt og politiske med disse emner, bl.a. i form af det
nuværende politiske ordførerskab på området.

Forebyggelse Patientforeningen

Sundhedsvæsenet er udfordret. Pilen peger på os alle!

Tak til Frederiksborg Amts Avis for i lederen den 24. maj under overskriften ”Vi må alle bidrage til et bedre sundhedsvæsen” at slå fast, at

for at få et bedre sundhedsvæsen peger pilen på dig og mig.

Bueskytte

Før (forhåbentlig kort før, ellers skulle forbedringerne være iværksat for længst) sundhedspakken fandt regeringen 5 milliarder, som prioriteres til sundheds-området. Det er godt.

Hvad der ikke er godt, er at der stadigvæk ikke er svar på valgløftet om højere løn til sundhedspersonalet. Det løfte er udsat til der kommer svar fra den såkaldte lønstrukturlønstrukturkomité, som blev nedsat i 2021 og fortsat ikke har løftet sløret for sine konklusioner.

En varm kartoffel regeringen ikke har vovet at røre ved er folkesundheden. Regeringen har ikke draget den nødvendige konklusion: Når det gælder folkesundhed peger pilen på dig og mig. Derfor er det også nødvendigt, at man sørger for at incitamenterne og oplysningen er i orden.

Rygning er et eksempel, hvor man trods alt er kommet et stykke af vejen.

Cigaret / Pixabay
Smoking cigarette

Ryger man 20 cigaretter om dagen er prisen ca. 22.000,- kr. om året.

Dertil kommer en betydelig sundhedsrisiko, som står mere og mere klar for de fleste. Man er kommet et stykke, men har fortsat langt at gå endnu.

Sundhedsvæsenet står desværre overfor et tilsyneladende uløseligt personalebehov. Som det fremgår, er der fundet 5 ekstra milliarder og på et tidspunkt kommer lønstrukturkomitéen med nogle konklusioner. Desværre tyder intet på at hverken penge eller lønstrukturkomitéen løser Danmarks sundhedsudfordring: Behov for sundhedspersonale.

Løsningen er dig og mig

Løsningen er dig og mig. Vi skal selv tage ansvar og sætte ind på de fronter, hvor vi kan forbedre vores helbred.

Vi skal hugge den gordiske sundhedsknude over og tage forebyggelse alvorligt.

Det vil nedsætte belastningen på sundhedssystemet, give færre sygedage og flere dage, hvor vi kan nyde livet. Pilen peger på dig og mig!

Note: Bragt i Frederiksborg Amts Avis den 1. juni 2023

Jeg er aktivt medlem af Patientforeningen. Patientforeningen udgiver i september 2023 en Forebyggelsesavis. Forebyggelse bliver helt afgørende for at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet. Det er ikke tilstrækkeligt at regeringen bryder ind i trepartsforhandlingerne eller forsøger at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. I Patientforeningen kan vi se, at penge og sundhedspersonale ikke alene er løningen. Der er behov for at vi får reduceret antallet af patienter der har behov for behandling. Vi skal simpelthen blive bedre til at passe på os selv.

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ