Konservative ønsker Godt Nytår!

af Martin H. Wolffbrandt, formand, Det Konservative Folkeparti i Allerød

Godt nytår til alle i Allerød

Fireworks
Foto: Pixabay

Godt Nytår! Allerød blev 2009 på den politiske front naturligt præget af kommunalvalget og de efterfølgende konstitueringsforhandlinger. Det var dramatisk, men det endte godt og efter konservativ opfattelse helt rigtigt med en bred konstituering, hvor byrådet trak i arbejdstøjet og med 20 ud af 21 stemmer sikrede, at Allerød fortsat er en konservativ kommune.

Vi arbejder for hele Allerød og er derfor særdeles tilfredse med, at det lykkedes at lave en konstituering, som sikrede Allerød fortsat konservativ ledelse, og at de uenigheder, der naturligt vil være i et byråd med ni forskellige partier, nu kan koncentrere sig om det politiske frem for personspørgsmål.

Ny Blovstrød, Møllemoseanlægget, Green Cities osv. osv.

Der er nok at tage fat på med reelt politisk indhold.

At Allerød nu er sikret konservativ ledelse/borgmester 20 år i træk er virkelig en milepæl. Når jeg som konservativ kigger lidt ud over Allerød, markerer indgangen til 2010 også et andet markant konservativt resultat.

Jeg tænker selvfølgelig på skattenedsættelserne, som vi konservative har kæmpet for i mange år.

Det kontante resultat vil man kunne aflæse på sin lønseddel i januar. Skatten af den sidst tjente krone er nu sat ned med 7,5 procent. 350.000 færre skal betale topskat. Mellemskatten er helt fjernet.

I en kommune som vores vil det kunne mærkes hos rigtigt mange borgere.

Allerød er en god, konservativ kommune.

Vi har fået en rigtig god indgang til 2010.

Godt Nytår!

Godt nytår: Allerød skal blive ved at være …en god, grøn kommune

Læs om 33 år… Politik, Politikudvikling, konservativ