Kreiner – Spændende om udvalg blot tager notat til efterretning

Mere om lodret jordvarme i Allerød: Lodret jord-varme, alarm-lamper og tallet 250

Frederik Flindt Kreiner har i sit forsøg på at etablere klimavenlig, lodret jordvarme mødt det offentlige bureaukrati, hvor der i Allerød er brugt 5.000 timer på ansøgningen.

Bureaukrati

Jeg er ikke ekspert i lodret jordvarme og den risiko der er forbundet med etablering af et sådant anlæg. Men timeforbruget er enormt og tyder på at Allerød i for høj grad har forsøgt at løse problemerne selv, og i for lille grad har gjort brug af de erfaringer Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet må ligge inde med.

Kreiner har flere gange kritiseret ”System-Allerød”, som kommer med (bort)forklaringer og aldrig indrømmer fejl.

Jeg forstår godt frustrationen, men årsagen er formentlig ikke alene ”System-Allerød”. Byrådet har dukket sig, og er fløjet under radaren. Hvis ikke der er en sikker politisk styring, så går Allerød ikke i stå. så kører toget videre i en retning som ”system-Allerød”  bestemmer.

Så vidt jeg har set, er der kun én politiker, som har taget sagen op.

Det er Erik lund (konservative), der stillede spørgsmål til sagen i november: ”Jeg ønsker en grundig redegørelse om samtlige ansøgninger om lodret jordvarme i Allerød kommune, herunder tidsforløb og begrundelse for, hvorfor de enkelte sager evt. ikke er afsluttet”.

Udvalget besluttede, at sagen genoptages med notat fra forvaltningen. Det bliver interessant at læse notatet og om det politiske flertal i udvalget blot ”tager notatet til efterretning og henlægger sagen”. Efter min mening kan utilfredshed med ”System-Allerød” i høj grad forklares med at byrådet (politikerne) ikke varetager deres rolle godt nok. Her ligger der et særligt ansvar på borgmesteren, som er den øverste politisk ansvarlige for kommunens drift.

Af Martin H. Wolffbrandt

Martin H. Wolffbrandt

Note: Frederiksborg Amts Avis (Allerød) 11. januar 2024

Frederiksborg Amts Avis januar 2024

Læs indlæg i Arkivet

Læs mere om Politik-udvikling.

Læs citater.