Tale på Skt. Hans Torv 1999

Skt. Hans Torv…

Europe

Skt. Hans Torv den 18. maj

Tirsdag den 18. maj. På seksårsdagen for optøjerne på Nørrebro – holdt talte Martin H. Wolffbrandt fra en ølkasse tale på Skt. Hans Torv på Nørrebro i København for at markere, at holdningen til EU har ændret sig, og at vi i dag diskuterer EU helt anderledes end dengang. Sidste år stemte over 48% på Nørrebro Ja til Europa og Amsterdamtraktaten..

I sin tale foran et par hundrede Cafégæster, som nød freden og solskinnet på Skt. Hans Torv på Nørrebro, sagde Wolffbrandt bl.a.:

“Ja-nej diskussionen er forbi nu.

Hvis vi skulle stemme om vores EU-medlemskab i dag ville det blive et klart ja.

Vi tog fire forbehold i 1993.

Udviklingen har vist, at vi havde været bedre foruden.”

Efter en kort gennemgang af ulemperne ved at stå uden for euroen, forsvarssamarbejdet og samarbejdet om de retlige og indre anliggender fortsatte han:

“Tiden er nu inde til at diskutere, hvad det er for et Europa vi vil have – ikke om vi vil være med eller ej. Derfor er det glædeligt at konstatere, at det er de EU-positive partier, som står stærkt i meningsmålingerne her før valget.”, sagde Martin H. Wolffbrandt og fortsatte:

“Debatten om EU har også ændret sig. Tidligere var det et stort tema, om dronningen skal optræde på euro-mønterne. Nu synes man at være mere optaget af, hvorvidt den nye 50’er er grim. Euroen er fortsat til debat. Men det er mere en diskussion om, hvornår og hvilke fordele og ulemper der er ved at gå med i den fælles mønt.”.

“Nu er det op til os selv at bruge de nye muligheder. Lad os starte den 10. juni med at styrke de politiske partier, som vil bruge EU positivt og konstruktivt.”, sluttede Martin H. Wolffbrandt.

Note: Tirsdag den 18. maj 1999

Seksårsdagen for optøjerne på Nørrebro

Hovedside: Martin H. Wolffbrandt: Politik, Politik-udvikling, Konservativ