Afskaf topskatten

Om få uger modtager lønmodtagerne den første lønseddel efter mellemskatten er blevet nedsat. Skattenedsættelserne er et lille skridt i den rigtige retning. Men den borgerlige regering bør gå langt videre og tage fat, der hvor effekten vil være størst: Afskaf topskatten.

Topskatten lider af et ”omvendt efterlønsproblem”.

Da efterlønnen blev indført var tanken, at den skulle være en ydelse, som gjorde det muligt for de mest nedslidte, at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Omvendt forholdt det sig med topskatten: I 1983 betalte 1 ud af 10 fuldtidsarbejdende topskat. Den var tænkt som en skat, der skulle ramme de rigeste. I dag betaler mere end 4 ud af 10 topskat. Problemet er i begge tilfælde, at resultatet i dag er et helt andet, end det oprindeligt var planen. Det er altså en myte, at topskatten er forbeholdt de få og de rige. Den er blevet en allemandsskat.

Topskatten demotiverer en stor gruppe lønmodtagere

fra at gøre en ekstra indsats.

Selv en nyuddannet akademiker må påregne, at skulle betale topskat.

Statens udbytte af, at fjerne incitamentet til en ekstra indsats for hundredetusinder af lønmodtagere er overraskende begrænset: Af de godt 400 mia. som opkræves i indkomst- og formueskatter udgør bidraget fra topskatten kun ca. 15 mia. Groft sagt generer man mere end 40% af de fuldtidsarbejdende, men får under 5% af skatterne ind ved manøvren. Dette er også en væsentlig del af årsagen til, at topskatten udgør et af de største problemer i det danske skattesystem: Dens største bidrag er formentlig, at den afholder lønmodtagere fra at arbejde, og i stedet bruge deres tid på afspadsering eller sort arbejde.

Vi ved, at en afskaffelse af topskatten vil koste mindre end de 15 mia., den i dag indbringer staten. Flere vil arbejde mere og færre vil arbejde sort. De ekstra lønkroner, som optjenes, vil blive beskattet og efterfølgende brugt på varer, hvoraf der svares moms og afgifter. Finansrådet har lavet beregninger som sandsynliggør, at en afskaffelse vil være næsten provenu-neutral.

Med en afskaffelse af topskatten får vi et enklere og mere gennemskueligt skattesystem.

Vi får også et skattesystem, hvor borgerne ikke straffes for at yde noget ekstra. Det er god borgerlig politik. Derfor bør regeringen sætte afskaffelse af topskatten højt på dagsordenen når den næste gang diskuterer skat.

Af

Jakob Næsager

Jakob Næsager, folketingskandidat (C) i Søndre Storkreds

Martin H. Wolffbrandt

Martin H. Wolffbrandt, folketingskandidat (C) i Østre Storkreds

Note: Bragt Berlingske Tidende i januar 2004

Læs mere: CEPOS: Mange topskatteydere har almindelige jobs.

CEPOS logo

cepos.dk

Læs: skatten skal sættes ned.

Læs: udligning og skat.