Lodret jordvarme, alarm-lamper og tallet 250

Tak til Frederiksborg Amts Avis for grundig dækning af sagen om lodret jordvarme, hvor en borger (Frederik Flindt Kreiner) har søgt om tilladelse til at etablere lodret jordvarme. Det  har kostet 1.000 arbejdstimer og lang sagsbehandlingstid (2 år), inden der blev givet afslag på ansøgningen. Sagen er nu påklaget til Miljø- & Fødevareklagenævnet.

Alarmlamperne blinker. Det virker som om forvaltningen har glemt tallet 250

Jeg er ikke ekspert i lodret jordvarme. Alligevel synes jeg alarmlamperne blinker. Det virker som om forvaltningen har glemt tallet 250. Et tal, vi i Allerød altid skal være opmærksom på – som borger kan man i øvrigt igen og igen bruge tallet 250 til at sætte tingene i perspektiv.

Allerød Nyt 22/11-2023

Allerød er en lille kommune. Vi udgør mindre end 0,5% af befolkningen i Danmark. Faktisk kun 0,4% (1/250). Formlen det er værd at kende er simpel: Danmark=250*Allerød ó Allerød=Danmark/250. Dvs. når man møder et tal for hele Danmark, kan man ved at dividere det med 250 let regne ud, hvad det svarer til i Allerød. På samme vis kan et tal for Allerød let omregnes til tallet på landsplan ved at gange tallet med 250.

Det virker som om vi i Allerød har mistet overblikket i sagen om lodret jordvarme. Der er brugt 1.000 timer på at behandle ansøgningen om lodret jordvarme i Allerød, svarer det til, at man på landsplan skulle forbruge 250.000 timer! Det er langt over 140 medarbejdere i et helt år.

Termostat

Alarm-lamperne blinker. Det virker som om vi i lille  Allerød, har prøvet at finde svar på spørgsmål og løsninger på problemer,  som andre må have stået overfor. Det er muligt (om end det ikke forekommer meget sandsynligt), at Allerød som de eneste har stået overfor problemet, at risikovurdere lodret jordvarme. I så fald burde der være hjælp at hente i Klima & Energiministeriet. De burde også kunne hjælpe med svar på ”standard-spørgsmål”.

Lodret jordvarme kan være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling

Lodret jordvarme kan være et væsentligt bidrag til den grønne omstilling, som Danmark har brug for. Hvis ikke Allerød har gjort det, burde vi have spurgt om hjælp i stedet for at prøve at løse alle problemerne selv.

Martin H. Wolffbrandt
Martin H. Wolffbrandt

Debatindlæg af Martin H. Wolffbrandt i Allerød Nyt, november 2023

Tabel

Læs mere om Allerød

Allerød skal forblive en grøn kommune

Jordforbindelse: Maa ikke fjernes

Læs om Blovstrød