Trafik-støj

Trafik-støj var allerede ved kommunalvalget i 2021 et vigtigt tema og i takt med at det står lysende klart at trafik-støj ikke alene er generende for borgerne. Trafik-støj er også skadeligt for helbredet. Derfor må man forvente trafik-støj bliver et stadigt vigtigere tema.

I Hovedstadsregionen er trafikken tæt. I takt med at motorvejene udbygges bliver Nordsjælland mere og mere generet af trafik-støj. I 2021 skrev jeg sammen med to konservative medlemmer af Folketinget (Mette Abildgaard og Birgitte Bergman) indlægget nedenfor. Indlægget holder endnu. Trafik-støj: Borgerne skal ikke blive “Støj-Sorteper”.

Det er interessant, hvordan trafikken vil udvikle sig i fremtiden

Man kan godt forestille sig at køerne på morvejen (med tilhørende trafik-støj til naboerne) vil være anderledes i fremtiden. Måske vi får køer af el-biler – vel at mærke el-biler som kører selv og giver ro til at man kan læse morgen-nyhederne på sin telefon uden at blive generet af trafik-støj.

Der bliver mere arbejde til robotterne og mindre arbejde til mennesket. Mindre trafik-støj, sikker og klimavenlig transport. Verden kan godt blive grøn i fremtiden.

Glæde over infrastrukturaftale, men…

Trafik-støj. Borgerne skal ikke blive ”Støj-Sorteper”

MHW Hillerødmotorvejen

Glæde over infrastrukturaftale

Som konservative er vi glade for infrastrukturaftalen som betyder at Nordsjælland efter i mange år at have sendt mange, mange udlignings-milliarder og motorveje til Jylland uden der er kommet noget den anden vej nu bl.a. har udsigt til at forlængelsen af Hillerødmotorvejen bliver udbygget så motorvejen går til … ja Hillerød. Projektet er allerede på listen i 2022. Hillerød-motorvejen er hårdt presset af trafik og motorvejens forlængelse har desværre har kostet alt for mange trafikdræbte

Øget støj

De nye veje betyder øget trafik. Derfor er der brug for fokus på de støjproblemer den øgede trafik vil medføre og at man grundigt og rettidigt får lavet en ansvarsdeling mellem stat og kommuner så ingen støj-problemer falder mellem to stole og borgerne sidder tilbage med ”Støj-Sorteper”. Her er det væsentligt at staten tager sin del af ansvaret – der er afsat 3 mia. kr. til det formål i forliget – og at kommunerne forpligter sig til at tage deres del. Her er der ikke mindst en særlig opgave når det gælder støj fra trafik på forsyningsveje til motorvejene. Når motorvejsnettet udbygges vil der komme øget trafik på forsyningsvejene. Og øget trafik betyder mere støj.

Borgerne skal ikke ende som “støj-Sorteper”

Trafik-støj er mere end irriterende larm. Trafikstøj er helbredsskadeligt. Det er altså ikke kun af bekvemmelighed at der allerede nu skal tages fat på løsninger på de problemer der vil komme når infrastrukturaftalen bliver til virkelighed. Der ligger et stort arbejde forude med at minimere støj-generne. Efter vores opfattelse bør man lave et gennemtænkt ansvars-snit mellem stat og kommuner.
Borgerne skal ikke sidde tilbage med ”støj-Sorteper”.

Mette Abildgaard, MF, konservative

Mette Abildgaard

Birgitte Bergman, MF, konservative

Birgitte Bergman

Martin H. Wolffbrandt, Byrådsmedlem (Allerød Byråd), konservative

Martin H. Wolffbrandt
Note: Indlægget om “trafik-støj” blev bragt i Frederiksborg Amt Avis juli 2021

Mere om trafik støj…:

Læs mere om trafik-støj: Konservative: Tid til et opgør med støj mere om støj.
Martin H. Wolffbrandt: Politik, Politikudvikling, Konservativ