Kvindelige kandidater: En stemme på en kvinde kan gå til en mand

Læs opslag i den politiske fredagsbar #Besserwisserne

Læs mere på siden om  Politik-udvikling

Kvindelige kandidater:

Inden vi næste år går til stemmeurnerne og sætter vores kryds ved kommunalvalget er der god grund til at gøre sig klart hvad ens stemme går – eller måske ikke går – til.

Vælgere har forskellige præferencer. For nogle er det vigtigt at støtte kvindelige kandidater. Andre ønsker at der vælges nye kandidater så der sker en fornyelse i deres byråd. Nogen prioriterer kandidater med erfaring fra byrådet. Andre igen prioriterer at der vælges kandidater som er ansat i den private sektor mens nogen prioriterer kandidater fra den offentlige sektor. For nogen er det vigtigt der vælges unge kandidater. Andre prioriterer ældre. Osv.  osv.

Folketinget

Ved kommunalvalg er der to opstillingsformer: Prioriteret opstilling (partiliste) og sideordnet opstilling.

Om et parti eller en lokalliste vælger den ene eller anden opstillingsform kan der være forskellige grunde til. Med en partiliste styrer partiet eller lokallisten 100% hvem der bliver valgt. Eneste undtagelse er hvis en person ”springer” listen hvilket i praksis kun sker hvis en meget kendt person opstilles og får mange stemmer. Det sker næsten aldrig. Effekten er bl.a. at en lokalliste eller et parti kan få kvindelige kandidater til at stille op som slet ikke vil vælges til kommunalbestyrelsen men gerne ved at stå på stemmesedlen vil støtte en bestemt lokalliste eller et parti.

Man kan altså opstille en lang liste til kommunalvalget med kvindelige kandidater som reelt ingen chance har for at blive valgt.

Desværre er effekten for den almindelige vælger negativ da det slører billedet af hvad man i virkeligheden vælger mellem når man afgiver sin stemme. På en prioriteret liste (partiliste) går stemmerne i således til kandidaterne placeret højt på listen først. I Allerød var der i 2017 f.eks. fire lokallister som alle anvendte prioriteret opstillingsform. De havde alle mænd øverst på listerne. Kvindelige kandidater havde i praksis ingen chance for at blive valgt. Vælgerne fik det billede at kvinder prioriteres (der var mange kvinder på listerne). I virkeligheden havde de meget ringe (ingen) chancer for at opnå valg.

Ved sideordnet opstilling har partiforeningerne og folkene bag lokallisterne mindre indflydelse. Her bestemmer vælgerne. De personlige stemmetal afgør hvem der bliver valgt. Som nævnt har vælgerne forskellige præferencer. De afspejles ved deres stemmeafgivning og bestemmer ved sideordnet opstilling hvem der bliver valgt.

Det konservative Folkeparti logo

I Det Konservative Folkeparti er der ingen diskussion om valg af opstillingsform. Vi opstiller altid sideordnet. Det har vi simpelthen fastlagt i vores vedtægter. Det betyder at uanset om man står højt eller lavt placeret på en konservativ opstillingsliste afgør alene de personlige stemmer hvem der bliver valgt. Ingen har forrang fra andre. Vælgerne bestemmer. Vi opstiller i øvrigt kun kandidater som ønsker at opnå valg.

Af Martin H. Wolffbrandt, Medlem af Allerød Byråd (C), Skovmarken 12, Allerød

Martin H. Wolffbrandt Foto: Carsten Lundager

Note: Debatindlægget er fra oktober 2020.