Prioritering af Blovstrød Skole nødvendig

Facebook-gruppe: Blovstrød Skoles Venner

Læs mere: Allerød en grøn kommune.

Læs mere: Konservative – Allerød – Ambitioner.

Alle de nuværende byrådsmedlemmer vil prioritere en renovering af Engholmskolen. Venstre synes at have droppet planerne om en ny skole som afløser for Engholm og Blovstrød-listen har helt uforståeligt glemt at varetage Blovstrøds interesser.

Blovstrød Skole
Foto: Martin H. Wolffbrandt

Men der er andre skoler end Engholmskolen. Blovstrød Skole – som for nylig kunne fejre 75-års fødselsdag – er en af dem. Her trænger f.eks. toiletfaciliteterne til et løft ligesom folkeskolereformen betyder, at Blovstrød Skole bør prioriteres.

Den planlagte etablering ”Ny Blovstrød” (ved Teglværket) skal sikre der er befolkningsgrundlag for skole, institutioner etc. i Blovstrød. Men der er en risiko for at projektet kører ”i hegnet”.

På den baggrund vil det være naturligt og fornuftigt, at byrådet sender et klart signal ved at prioritere Blovstrød Skole.

Jeg ønsker nemlig at Blovstrød Skole skal bestå

uanset om projekt Ny Blovstrød kommer i problemer.

af Martin H. Wolffbrandt, ”Blovstrøds Stemme” (K), 2013

Marti H. Wolffbrandt, Blovstrøds Stemme. 2017

I mine øjne er det oplagt at ethvert lokalsamfund skal have en folkeskole. Blovstrød skal have Blovstrød skole, Lynge skal have Lynge skole og Lillerød skal have – ja, Lillerød Skole!

Blovstrød Skole Anno 1938

Note: Debatten om skole i Blovstrød kan hurtigt komme til live igen

Man valgte at sikre udbygning af Blovstrød så elev-grundlaget for Blovstrød skole er på plads. Det er er rigtig godt. Udfordringen er nu at sikre Blovstrød Skole bliver udbygget i en takt så skole kan følge med befolknings-udviklingen. Det kan blive et kapløb med tiden når skolen skal udbygges. Måske har man undervurderet, at der er mange børnefamilier i den nye del af Blovstrød. De fortjener at Blovstrød Skole bliver udbygget i et tempo, så den kan følge med befolkningsudviklingen.

Læserbrev i Allerød nyt august 2013:

Folkeskolereformen kræver man prioriterer skolerne

Martin H. Wolffbrandt, Blovstrøds Stemme (K), Skovmarken 12, Blovstrød

Marti H. Wolffbrandt, Blovstrøds Stemme. 2017

I denne uge starter mange nye elever i skolen. For at den nye skolereform bliver en succes skal børnene opleve, at reformen er mere end 1 times engelsk i første klasse og en længere skoledag med lektiecafé.

De længere skoledage stiller krav til skolernes rammer (flere elever på skolerne stiller krav til f.eks. rengøring, toiletter og IT). For at sikre folkeskolereformen bliver en succes peger Det Konservative Folkeparti både under drift og anlæg i vores budgetønsker på områder, som bør prioriteres inden for skoleområdet.

Som ’Blovstrøds stemme’ glæder det mig, at folkeskolen har fået vægt på den konservative liste med budgetønsker.

Blovstrød skole er en god, gammel skole som fortjener et løft. I vores budgetønsker peger vi ikke på bestemte skoler, som skal prioriteres. Det skal analyseres nærmere. Men jeg har svært ved at forestille mig, at en analyse kan nå frem til et andet resultat end at Blovstrød Skole fortjener et løft.

Blovstrød Skole Anno 1938

Vi konservative er klar til, at prioritere skolerne, så de IT-mæssigt er rustet til de krav som tiden og fremtiden stiller. Det koster. Vi foreslår, at der afsættes 1,5 mio. kr. om året startende i 2014. Det er en investering.

Det er dyrt at lade være og det bliver reelt umuligt, at gøre folkeskolereformen til en succes, hvis ikke vi prioriterer folkeskolen.

Læserbrev i Allerød Nyt, maj 2017:

DEBAT: Blovstrød Skole bliver epicenter for børn og læring

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd (C), Skovmarken 12, Blovstrød

Marti H. Wolffbrandt, Blovstrøds Stemme. 2017

Udmøntningen af beslutningen om en ny daginstitution i Blovstrød (det blev med budgetforliget for 2017-20 besluttet at bruge 40 mio. på en ny daginstitution i Blovstrød) tager for alvor fart nu. Nu skal idéerne gøres til virkelighed. Der er givetvis mange holdninger til hvordan planerne præcist skal realiseres.

Børnetegninger

Det er værd at huske på, at partierne bag budgettet tog ansvar, hvilket betyder at det ikke bare er snak men at den ny institution bliver til virkelighed. Det betyder også at når den står færdig vil det ikke være på grund, men på trods af de partier som ikke turde tage ansvar for beslutningen. Blovstrød får en ny institution (som der ikke mindst pga. udbygningen af Blovstrød er behov for).

Investeringen på 40 mio. er en stor investering. En investering som betyder at Blovstrød Skole bliver et epicenter for børn og læring i Blovstrød. Det naturlige tyngdepunkt, det oplagte skolevalg når børnene ikke længere har brug for pasning i et dagtilbud men skal starte i skole.

Blovstrød Skole Anno 1938

Nu bliver planerne virkelighed. Selv om der er mange holdninger til hvordan planerne præcis skal realiseres er det er værd at huske på at når vi overhovedet skal realisere et mio. projekt er det fordi et flertal i byrådet tog ansvar for beslutningen.

En beslutning som betyder Blovstrød Skole bliver det naturlige tyngdepunkt, et epicenter for børn og læring i Blovstrød.

Allerød i fremtiden: Allerød skal forblive en grøn kommune.

Flere Artikler & Debatindlæg.

Læs om Politik & Politik-udvikling

Martin H. Wolffbrandt, Politik. Politikudvikling, Konservativ