Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Handicaprådet i Allerød

Handicaprådet har løbende møder og tager varierende temaer op. “Handicap” dækker et bredt spekter. Man kan være ramt af handicap i en meget forskellig og handicap kan komme til udtryk på meget forskellig måde. Handicaprådet har mulighed for at afgive høringssvar. I forbindelse med budget har vi peget på at når man gennemfører besparelse rammer de handicappede ekstra hårdt.

Handicaprådet i Allerød bliver løbende hørt om sager der behandles i byråd eller udvalg. De sendes til høring og Handicaprådet i Allerød udarbejder høringssvar. Alle medlemmer af Handicaprådet i Allerød får den kopi når der svares (mail). Sagerne der sendes i høring har meget forskellig karakter, da de vedrører mange forskellige politikområder. På links herunder ses høringssvar fra Handicaprådet i Allerød:

Svar på høring i forbindelse med den årlige budgetproces (169 ende hørt om relevante sager effektiviseringsforslag).

Høringssvar fra Handicaprådet (samlet)

Handicaprådet i Allerød sikrer ved at svare på høringer og ved en løbende dialog med kommunen at de handicappede i Allerød bliver hørt. klip” fra høringssvar:

”Vi undres over, at der ikke vi ikke et eneste sted finder ordene ”handicap” eller ”handicappede”.

Det er bekymrende.

Vi har på dialog-møder med BSU, SBU og i tidligere høringssvar gjort opmærksom på de særlige udfordringer for handicappede.
Når man gennemfører besparelser, skal man være opmærksom på at de rammer svageste borgere (f.eks. borgere med et handicap) særligt hårdt, og at det derfor er nødvendigt at iværksætte nødvendig støtte for at gennemføre besparelsen.”

Martin H. Wolffbrandt, Formand for Handicaprådet i Allerød

Martin H. Wolffbrandt

Handicaprådet i Allerød Kommune

Læs mere: Artikler & debatForside.