Konservative taler og politik-udvikling

En del af politik-udvikling er at holde taler – i mit tilfælde konservative taler.

En del af konservativ politik-udvikling er at holde konservative taler.

Her på siden finder du konservative taler, et større udpluk af mine taler. Nogle af mine konservative taler er motivering af forslag, andre er konservative taler holdt ved Det Konservative Folkepartis årlige landsrådsmøder. Både motivering af konkrete forslag og mere overordnede temaer.

En anden – og ret afgørende – del af politik-udviklingen er de politiske forslag i form af indstillinger som bliver vedtaget af de delegerede på Det Konservative Folkepartis Landsråd. Det sker efter indstillinger som bliver motiveret med konservative taler (Landsrådet er jo et konservativt møde). Først taler en repræsentant for forslagsstillerne. Dernæst taler en repræsentant fra folketingsgruppen. Du kan se de forslag, jeg har været med-initiativtager til i menupunktet “Politik-udvikling”. De konservative taler ligger i sektionen taler.

Forsamling lytter til tale
Foto: Pixabay

Du finder f.eks. konservative taler med motivering af indstillinger, f.eks Ja til Europa, som blev vedtaget af Det Konservative Folkepartis landsråd (partiets højeste myndighed). Det faldt (ikke helt tilfældigt 🙂 ) sammen med, at jeg var kandidat til Europaparlamentsvalget – det gav bl.a. anledning til at holde konservative taler. Jeg har også været optaget af temaer under overskriften “når politik bliver konkret”. Her har jeg bl.a. arbejdet for en afskaffelse af lukkeloven. Forlaget afskaf lukkeloven blev også vedtaget af landsrådet. Den kommunale udligning er også et tema jeg har været og stadigvæk er – optaget af.

Konservative taler – highlights – et væsentligt udvalg…

Konservative taler – highlight 1:

Udligningsreformen, Udligning & 9.300 juletræer

Juletræ
Foto: Pixabay

Statsministeren forsømmer ingen lejlighed til at slå fast, at skattestoppet står ved magt. Det passer desværre ikke. Ændringen af den kommunale udligning betyder, at skattestoppet nu reelt er afblæst i en række Nordsjællandske kommuner. Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og formanden for Kommunernes landsforening, Erik Fabrin, der begge er Venstremænd, og som åbenbart er ligeglade med deres politiske bagland i Nordsjælland, bliver ved med at gentage, at kommunerne samlet tilføres midler.

Konsekvens af Udligningsreformen:

Der er ikke noget skattestop i Hovedstadsregionen.

Skatten sættes op i Nordsjælland for at den kan sættes ned i Jylland.

Beregning
Foto: Pixabay

Nu er det snart jul og udligningen har efterhånden karakter af en ganske flot julegave til de jyske kommuner. Hvis vi i Allerød i stedet for at sende pengene til Jylland satte dem på vores juletræer ville det svare til, at alle familier i Allerød kunne sætte 19 tusindkronesedler på deres juletræ! 9.300 juletræer fyldt med tusindkronesedler. Det giver et tydeligt billede af, at den kommunale udligning går alt, alt for vidt.

Konservative taler 2: Udligningsreformen er et eklatant borgerligt selvmål.

Reformen er nemlig udtryk for socialdemokratisk ligemageri af værste skuffe. Det er selvfølgelig ikke borgerlig politik, at gøre alle kommuner ens. Det er heller ikke borgerlig politik, at veldrevne kommuner, som skaber arbejdspladser, skal straffes. Og det er slet ikke borgerlig politik, at lave mere udligning samtidig med, at kommunerne bliver større og mere bæredygtige.

Det groteske resultat kan vi allerede se. Socialdemokratiet skælder regeringen ud over kommunernes økonomi selvom tankegangen bag udligningsreformen er ganske socialdemokratisk.

Lad os give Helle Thorning noget reelt, at skælde ud over: F.eks. skattelettelser og en begrænsning af væksten i det offentlige forbrug. Så får vi genetableret de naturlige fronter i dansk politik. Der er faktisk nogen, som ikke har særlig let ved at kende forskel på højre og venstre. Lad os hjælpe dem ved at gøre forskellen lidt tydeligere.

Tak!

==

Highlight 2:

Sæt skatten ned!

Mønter
Foto: Pixabay

Konservative taler: Sæt skatten ned!

Selvfølgelig skal skatten sættes ned

Fremlæggelse af indstilling på landsrådsmødet 6.11.99:

50% er nok

Frokostpausen om onsdagen burde være noget særligt. Midt i ugen burde man kunne gå til kantinen velvidende, at efter frokost ville resten af ugens arbejde komme en selv til gode.

50% – en halv arbejdsuge – burde være nok til deling. Men sådan er det ikke. Ofte er det først sidst på onsdagen – og nogen gange endda først om torsdagen, man selv får udbytte af sin indsats.

Manglende valgfrihed

Danmark har verdensrekord i skattetryk. Et ganske kontant udtryk for, at det danske samfund har socialdemokratisk slagside. Det er så grelt, at også politikere, som ellers kalder sig borgerlige, stadigt oftere lader sig forføre til at føre gold system-politik.

Når Peter Brixtofte sender pensionisterne på ferie, er det et udtryk for fuldblods socialdemokratisme. I stedet for at sende folk på ferie burde han anstændigvis give dem en kontant skattelettelse, så de selv kan vælge, hvad deres skattekroner skal bruges til.

Hvorfor ikke lade folk vælge selv om de vil bruge deres penge på ferie, forbedre deres ejendom, være noget for deres børnebørn eller noget helt fjerde? Hver gang borgerne stilles overfor et såkaldt “tilbud” frarøver man dem reelt muligheden for at vælge selv.

Skadevirkninger

Den manglende valgfrihed er ukonservativ og skadelig. Skattetrykket sætter en stopper for al dynamik, giver samspilsproblemer og fremmer sort arbejde. Mange har taget konsekvensen og er flyttet til udlandet. Og flere vil følge efter, hvis ikke skattetrykket reduceres.

Verdensrekorden i skattetryk giver sig også udtryk i, at der presses på for flere offentlige ydelser. Hvor ofte hører man ikke synspunktet, “at det må være rimeligt det offentlige gør dit eller dat, når nu jeg har betalt høje skatter i årevis”? Der er ikke langt fra dét standpunkt til den gennemsocialdemokratiske og uophørlige kræven flere offentlige ydelser. I stedet skal kursen selvsagt lægges om med lavere skatter og mere valgfrihed til borgerne.

Vort budskab er derfor klart: Selvfølgelig skal skatten sættes ned! Derfor skal skattenedsættelser – som det er fremhævet i indstilling nr. 4 – være en del af regeringsgrundlaget for en kommende borgerlig regering med konservativ deltagelse. Punktum.

Det kan godt lade sig gøre.

Det Konservative Folkeparti sikrede afskaffelsen af formueskatten. Vi pressede på og fik gennemført reformer af dagpengesystemet, som trækker i den rigtige retning. Næste skridt er, at få afviklet mellemskatten. Hvis det skal lykkes, er der hårdt brug for os.

For vi konservative er efterhånden de sidste, der for alvor kæmper for at få skatten ned. Fremskridtspartiet har for længst opgivet den idé de startede på: Kravet om lavere skatter. Dansk Folkeparti kræver igen og igen højere offentlige udgifter, som de slet ikke kan anvise finansiering for. I Farum sender Venstre pensionisterne på skattebetalt ferie og på Christiansborg er V-ambitionerne neddroslet til et beskedent ønske om skattestop.

Vi er snart de eneste tilbage. Så meget desto mere er der grund til at holde fast. Det skal ikke være en naturlov, at Danmark skal have verdens højeste skattetryk. Derfor melder vi konservative klart ud med indstilling nr. 4, som jeg hermed anbefaler.

Selvfølgelig skal skatten ned!

Tak.

==

Highlight 3:

Konservative taler: Kommunal udligning: Hvem bestemmer musikken??

Kommunal udligning. Man siger, at:

”den, der betaler musikken, bestemmer også hvad der skal spilles”.

Allerød er en god, konservativ kommune. Vores bidrag til kommunal udligning udgør i år 225 mio. kr. Så man kunne måske tro at Allerød Musikskole – som er en ganske god én af slagsen – er på uendelig turne i Jylland, hvor mange af udligningskronerne sendes over.

Musik-tegning.

Men det er de nu ikke.Der har i pressen været polemik om, at Finansministeren i sin tid som Amtsborgmester i Frederiksborg Amt – vores gamle amt – kørte en del i taxa for skatteborgernes penge. Vi forventede han varetog vores interesser – at vi, der betalte, også bestemte ”musikken” – men det er heller ikke tilfældet.

Vi konservative kommuner har fået en stor regning – den kommunale udligning – som tak for tilliden. Jeg tror i øvrigt roligt man kan afvise, at diskussionen om udligning bare er en diskussion om øst/vest eller om Jylland kontra Sjælland.

Hvis ikke der var mange Venstre-kommuner i Jylland er det tvivlsomt om det lige var dér udligningskronerne blev sendt hen.

Allerøds bidrag – 225 mio. i 2008 – svarer til at kommuneskatten kunne sættes ned med 5 %.

Kommunal udligning er en trussel mod det kommunale selvstyre.

Fokus bliver flyttet fra borgerne og til sparerunder for at skaffe penge til et kommunalt udligningscirkus. Sparerunderne udmønter sig i lavere skat i de kommuner, der modtager vores penge. Efter min mening bør ingen kommune betale mere end 10 % af deres skatteindtægter til udligning.Allerød anbefaler et klart ja til indstilling nr. 5 om ændring af kommunal udligning, så vi får en gennemsigtig, retfærdig model som får kommunerne til at udvikle en sund økonomi.

Tak for ordet!

Note: Tale om kommunal udligning ved Det Konservative Folkepartis Landsråd den 27-09-2008

==

Prøvebillede. Afskaf licens og sort-kiggeri.
Afskaf licens og sort-kiggeri for 250 mio. Foto: Pixabay
Mønter
Foto: Pixabay

Konservativ taler: Indlæg i EU-debatten om EU-politik på partiets landsmøde den 7.-8. november 1998:

EP-opstillingstale på Landsrådet 1998.